Formulari de presentació del vídeo per participar al documental "Jo no m’embolico!"

En els darrers anys els plàstics d’un sol ús s’han convertit en un greu problema d’abast mundial i de dimensions epidèmiques, amb conseqüències ambientals i per a la salut de les persones. 

El teu ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, vol mostrar en un documental accions de la ciutadania i dels ajuntaments que inspirin d'altres persones i que contribueixin a avançar cap al residu zero i, en especial, a reduir els plàstics i envasos d’un sol ús.

El resultat d'aquesta acció serà la producció d’un documental curt al teu municipi, amb la voluntat de mostrar el que fan els seus veïns, veïnes, comerços i el propi ajuntament per per “no embolicar-se” i reduir els residus, en especial els plàstics d’un sol ús. "Jo no m’embolico!" vol, doncs, documentar què feu les persones per viure sense plàstics i reduir altres materials, amb l’objectiu de donar a conèixer accions que puguin inspirar altres persones i avançar així cap a un model de societat residu zero, més sostenible i saludable. 

Acció en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que tindrà lloc del 18 al 26 de novembre sota el lema "No t'emboliquis!".

I què et proposem fer?

Coincidint amb l’inici de la Setmana de Prevenció de Residus 2023 i fins al 18 de desembre, les persones o grups del teu municipi que desitgeu aparèixer al documental “Jo no m’embolico!” haureu d’enviar a través d'aquest formulari un vídeo curt d'un minut explicant què feu per viure sense plàstics. Com a requisit indispensable, a part de la durada (que no podrà sobrepassar el minut), al vídeo hi haurà d’aparèixer en algun moment l’eslògan #jonomembolico. La participació es pot fer a títol individual, però també s’acceptaran famílies o grups diversos (p.ex.: escoles, comerços, etc.).

Amb totes les propostes rebudes, farem una selecció de les persones o col·lectius que apareixeran al documental, el qual s'enregistrarà al primer trimestre del 2024 amb els seleccionats.

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.

Dades de contacte
Criteris de selecció
Política de protecció de dades

Responsable del Tractament: Diputació de Barcelona. Responsable de Gestió del Tractament: Gerència de Serveis de Medi Ambient. Correu electrònic: recursosambientals@diba.cat.

Finalitat i tractament de les dades: Les dades personals facilitades en aquest formulari, inclòs el material audiovisual, seran tractes per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de seleccionar les persones o grups que apareixeran al documental “Jo no m’embolico!”, un recurs vinculat a la Setmana de Prevenció de Residus 2023. Les obres presentades seran eliminades durant els mesos posteriors al seu enviament, un cop feta la selecció dels participants. Les dades personals, inclòs el material audiovisual objecte d’aquesta autorització podran ser cedides als Ajuntaments participants, què també participaran en la selecció de les persones o grups que apareixeran al documental. Les persones o grups que resultin seleccionats per aparèixer al documental “Jo no m’embolico!” autoritzen a la Diputació de Barcelona per a la seva posterior difusió en la web corporativa de la Diputació de Barcelona, la dels ajuntaments participants, en xarxes socials i resta de mitjans. El documental resultat es conservarà de forma indefinida seguint les instruccions de gestió documental i s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva conservació indefinida.

Legitimació: La Diputació de Barcelona tractarà les dades proporcionades en compliment d’una missió realitzada en interès públic i amb el seu consentiment per participar en l’activitat, per tal de posar-s’hi en contacte, mitjançant correu postal, electrònic o via telefònica i tractar les seves dades personals (incloent-hi la imatge i veu) en l’activitat “Jo no m’embolico!” que gestiona.

Destinataris de la cessió: Les seves dades personals (incloses la imatge i veu) podran ser cedides als Ajuntaments participants i es comunicaran als encarregats de tractament professionals del món audiovisual i que proveeixin els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit expressament. Li recordem que donades les característiques dels llocs on es publicarà el documental, un cop produït, en ser difoses per la web i en qualsevol altre mitjà gràfic, seran compartides per Internet el que permetrà que poden restar visibles de manera indefinida, ser captades per qualsevol persona que hi tingui accés i ser reutilitzades per tercers.  Fora d’aquestes no s’ha previst cap altra cessió.

Drets de les persones interessades: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, i presencialment o per correu postal a l’oficina del Registre a rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona. La Diputació de Barcelona posa a la teva disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament de les teves dades personals.

Malgrat confiem que per la via de contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades t’haurem pogut resoldre  qualsevol matèria relacionada amb la teva privacitat, si ho estimes oportú, en cas de considerar que l’exercici d’algun dels drets esmentats no ha estat tractat adequadament  pots presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Si consideres que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent per qualsevol altra causa, també té el dret a presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Barcelona en dpd@diba.cat, sense perjudici de poder presentar-la directament davant de l'Autoritat de Control en https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/denuncia/.