Concurs literari “Jocs florals al Palau Güell”, categoria juvenil (de 14 a 17 anys)

Dades del / de la sol·licitant