Concurs literari “Jocs florals al Palau Güell”, categoria adults

Dades del / de la sol·licitant