Inscripció a la "Jornada sobre SERVEI D'AIGUA" (Girona, 26 de febrer de 2019)