Crida de fotografies de la Reserva de la Biosfera del Montseny

Dades del/ la participant (persona de contacte)
Fotografies

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.


El participant en aquesta crida de fotografia es dóna per assabentat que les fotografies presentades podran ser publicades en una galeria d’imatges dins una pàgina web del portal web de la Xarxa de Parcs Naturals, podran publicar-se als catàlegs i cartells de promoció de la crida de fotografia digital, butlletins informatius de la Diputació de Barcelona o als mitjans de comunicació que ho sol•licitin amb l’objectiu de donar notícia de la crida o de promoure-la.

També que seran projectades en una pantalla d’una carpa de la Diputació de Barcelona que durant un any participarà en fires i esdeveniments dels diferents municipis de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret de realitzar una exposició i una publicació amb una selecció de fotografies presentades a la crida, la qual podrà ser itinerant entre els municipis que la sol·licitin.

En qualsevol dels casos, a totes les fotografies que es publiquin constarà el nom de l’autor (o pseudònim en el cas que així s’hagi indicat).

La participació en la crida fotogràfica suposa la total acceptació d'aquestes condicions i implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms; de Facebook que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms i de Twitter que es poden consultar a https://twitter.com/en/tos.


La participació en aquesta crida implica l’acceptació de les condicions en la seva totalitat, les quals estan disponibles per la seva consulta a la pàgina web de la Reserva de la Biosfera del Montseny, i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la crida present, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta crida en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-ne cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina de la crida i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.