Candidatura als Premis de prevenció d’incendis forestals 2018

Dades de la subvenció

Codi de la convocatòria: 201820185120009953

Àrea de Territori i Sostenibilitat. Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.

Dades del / de la sol·licitant (persona de contacte)
Documents annexes

Cal que descarregueu els següents documents, els empleneu, signeu digitalment i el torneu a pujar per continuar amb la presentació de la candidatura.

Document annex 1

Document annex 2

Documentació de la candidatura

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris


Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a les oficines del Registre.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.