Activitats i tallers amb monitoratge

Activitat o Taller sol·licitat
Dades del/de la sol·licitant
Data

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.

Compromisos adquirits

El/La tècnic/a municipal que l’ens local designa com a responsable per a coordinar el taller ha comprovat que els requeriments tècnics descrits al web es compleixen correctament.

Durant la setmana posterior a la realització de l'activitat o el taller, el/la tècnic/a municipal que l’ens local designa com a responsable ha de remetre un qüestionari de valoració i fotografies sobre l’activitat o el taller.