Cursa Sant Miquel Molins de Rei 2021

L’organització de l'esdeveniment ha elaborat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, aquesta enquesta a fi de millorar-lo.

T'agraïm per endavant que responguis aquest formulari, perquè la teva opinió és fonamental.

Si tens cap dubte, posa't en contacte amb o.act.esport@diba.cat.

T’informem que per a la recollida d'informació estadística es fa servir Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa a Google, que l'arxiva en els servidors del seu lloc web. Amb la finalitat d'anonimitzar l'adreça IP, la Diputació de Barcelona té activada l'opció Anonymize IP, incorporada en el mateix sistema, que emmascara els tres darrers dígits de l'adreça convertint-los en 0.

 

Sobre tu
Sobre l'esdeveniment
I per acabar

La organización del evento ha elaborado, con el soporte de la Diputación de Barcelona, esta encuesta con el fin de mejorarlo.

Le agradecemos por adelantado  que responda este formulario, porque su opinión es fundamental.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con o.act.esport@diba.cat.

Le informamos que para la recogida de información estadística se utiliza Google Analytics. La información que generan las galletas (incluida la dirección IP) es directamente transmitida a Google, que la archiva en los servidores de su web. A fin de anonimizar la dirección IP, la Diputación de Barcelona tiene activada la opción Anonymize IP, incorporada en el propio sistema, que enmascara los tres últimos dígitos de la dirección convirtiéndolos en ceros.

 

Sobre ti
Sobre el evento
Y para finalizar

The event organisers, with the support of the Diputació de Barcelona, have prepared this survey with the aim of improving the event.

Thank you in advance for completing this questionnaire: your opinion is crucial.

If you have any questions, please contact o.act.esport@diba.cat.

Please note that we use Google Analytics cookies to collect statistical information about website traffic. The information generated by these cookies (which includes your IP address) is sent directly to Google, which stores the information on its servers. The Diputació de Barcelona has activated the “Anonymize IP” option, requiring Google to anonymize users’ IP addresses by setting the last three digits to zeros before the addresses are stored or processed.

 

About you
About the event
About your trip and your stay
And finally