aTRAPant Masclismes i actituds LGTBI-fòbiques

Aquesta activitat consistirà en curts tallers online mitjançant la plataforma ZOOM, per reflexionar col·lectivament sobre els estils musicals: el TRAP que el jovent identifica com a propis i que els hi creen representacions socials en quant a valors humans, culturals i actituds.

Dades del / de la sol·licitant

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.

Captació d’imatges: Estic assabentat/da que qualsevol difusió que no sigui pel seu propi ús particular, com ara, la captació d'imatges i posterior difusió a les xarxes socials no està autoritzada i si no és compleix serà responsabilitat exclusiva de la persona que ho realitzi.

Propietat intel·lectual: La propietat intel·lectual sorgida dels tallers correspon a Diputació de Barcelona, entitat que organitza i coordina l’activitat sota la seva iniciativa, en la que participen grups d’adolescents de diferents municipis de la província de Barcelona, que són els que aporten el contingut a l’activitat.

Drets d’imatge: Diputació de Barcelona no es fa responsable de l’ús que pugui fer un tercer de les imatges que puguin difondre les persones participants en el taller.