Connecta amb el bibliobús

Dades del sol·licitant
Quin és el teu bibliobús?
Què desitges?

Els documents retornats han d’estar 14 dies en període de quarantena seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. El bibliobús es posarà en contacte amb tu per acordar la data i hora de recollida”

Els documents retornats han d’estar 14 dies en període de quarantena seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. El bibliobús es posarà en contacte amb tu per acordar la data i hora de recollida”

Els documents retornats han d’estar 14 dies en període de quarantena seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. El bibliobús es posarà en contacte amb tu per acordar la data i hora de recollida”

Els documents retornats han d’estar 14 dies en període de quarantena seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. El bibliobús es posarà en contacte amb tu per acordar la data i hora de recollida”

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.