37a Jornada de polítiques locals de joventut

Joves i competències per a la vida, avui. Què podem aportar de dels SLJ?
Jóvenes y competencias para la vida, hoy. ¿Que podemos hacer desde los SLJ?

Dades requerides per a poder realitzar la llista d'assistència als tallers - Datos necesarios para elaborar el listado de asistentes y certificados
Selecció d'un dels 5 tallers que es realitzaran a la tarda - Selección de uno de los 5 talleres que se realizarán por la tarde
Organització logística - Organización logística

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris - Los campos marcados con asteriscos son obligatorios