L’Agenda Escolar i el Calendari Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament són recursos de sensibilització i d’educació ambiental adreçats als joves estudiants: les agendes s'adrecen a l'alumnat de secundària, i els calendaris, a les aules de primària. La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, ofereix aquests recursos als municipis que en són membres, i es complementen amb continguts web de suport al professorat.

De cara al 2024-2025 les agendes i els calendaris proposen «Un curs naturalment salvatge». Els continguts tindran l’objectiu de proporcionar a l’alumnat pautes per recuperar el contacte perdut amb la natura, la qual cosa implica per exemple adoptar solucions més naturals en els àmbits quotidià i local. Són, també, una invitació a descobrir l’entorn proper, el més immediat. Els calendaris també es basaran en la mateixa temàtica, però amb continguts adaptats i propostes d’activitats per fer en el context de l’aula.

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.

Informació municipal
Responsable 1
Sol·licitud
DESGLOSSAMENT - Sol·licitud d’agendes escolars del medi ambient i el desenvolupament per al curs 2024-2025 a l’ESO
Nom del centreCursos receptorsNombre estimat d’alumnesPerfil d'Instagram o X/Twitter del centrePersona de contacteAdreça electrònica de contacte
Si us plau, feu una llista dels centres educatius de secundària que sol·liciten agendes escolars i les dades dels nivells educatius i dels alumnes a qui aniran adreçades, juntament amb el nom d’una persona de contacte, una adreça electrònica i un perfil a les xarxes socials del centre.
DESGLOSSAMENT - Sol·licitud de calendaris escolars del medi ambient per al curs 2024-2025 a primària
Nom del centreCursos receptorsNombre estimat d'alumnesPerfil d'Instagram o X/Twitter del centrePersona de contacteAdreça electrònica de contacte
Feu una llista dels centres educatius de primària que sol·liciten calendaris escolars i les dades dels nivells educatius i dels alumnes a qui aniran adreçats, juntament amb el nom d’una persona de contacte, una adreça electrònica i un perfil a les xarxes socials del centre.
Dades per al lliurament (previst per a principis de juliol)

Cal especificar una única adreça per ajuntament

Autorització

Carta d'autorització signada pel representant de la Xarxa o el regidor *

Per tal de completar la sol·licitud, cal que ens envieu una còpia escanejada del model d’autorització, signada pel representant de la Xarxa o el regidor. Si no la teniu en paper, podeu descarregar el document adjunt del final d’aquest formulari.
Els fitxers han de ser de menys de 500 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg png pdf doc docx - Model d'autorització de peticions