1 i 2 de març | XXV Trobades Municipals Europees

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.

Dades del/ de la sol·licitant
Informació d'assistència i participació